logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01


W dniu 29 czerwca 2017 roku został dokonany podział Kompanii Węglowej S.A. poprzez przeniesienie całości majątku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu oraz dwóch spółek nowo zawiązanych:

  • Holding KW Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach,
  • Nieruchomości KW Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Do spółki Holding KW sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przeniesiono w wyniku podziału, w rozumieniu art. 529 §1 pkt 3 ksh, część majątku Kompanii Węglowej S.A. obejmującego m.in. akcje lub udziały w spółkach, których wspólnikiem bądź akcjonariuszem była Kompania Węglowa S.A.

Powiązania kapitałowe HOLDING KW sp. z o.o.
na dzień 31.06.2019r. prezentuje następujący schemat:

Strukturę Grupy można podzielić na następujące trzy obszary działalności:

Działalność turystyczna:

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. jest właścicielem i operatorem sieci ośrodków, wśród których znajdują się skategoryzowane hotele, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki sanatoryjne, pensjonaty oraz stacja narciarska. Obiekty zlokalizowane są poza dużymi ośrodkami miejskimi, najczęściej w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych, część z nich posiada dobrze wyposażoną bazę zabiegowo-rekreacyjną o zróżnicowanym charakterze.

Ze względu na typ i rodzaj świadczonych usług obiekty NAT można podzielić na świadczące usługi typu wypoczynkowo-zdrowotnego oraz wypoczynkowego. Poszczególne rodzaje obiektów grupują odpowiednio nowe marki hotelowe – marka NAT Zdrowie i marka NAT Aktywnie.

Spółka posiada dwie spółki zależne: NAT Apartamenty Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ANIA Sp. z o.o., które stanowią uzupełnienie oferty turystycznej.

Działalność ubezpieczeniowa:

GSU S.A. w swojej szerokiej ofercie produktowej posiada zarówno opiekę ubezpieczeniową pracowników, jak również majątkową dla przedsiębiorców z branży górniczej. Spółka dysponuje siecią placówek zlokalizowanych w całym kraju, jednak to w regionie śląskim ma najsilniejszą pozycję. Współpracuje z największymi firmami ubezpieczeniowymi w kraju, posiada wyłączność na wybrane produkty ubezpieczeniowe.

Spółka posiada spółkę zależną - GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.

Działalność usługowa na rzecz kopalń:

Ten obszar ma szczególne znaczenie dla spółek o tzw. profilu usług technicznych i obsługi powierzchni, są one z uwagi na swój zakres działalności ściśle związane z realizacją usług dla kopalń. Zakresy powadzonej działalności Spółek Grupy Kapitałowej w obszarze usługowym dla górnictwa świadczą:

Haldex S.A. zajmuje się przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów wydobywczych towarzyszących pozyskiwaniu węgla. Struktura produkcyjna oparta jest o oparta o zakłady przeróbcze zlokalizowane w Bytomiu, Zabrzu, Mysłowicach i Mikołowie. Ponadto spółka dysponuje instalacjami technologicznymi, takimi jak: dwa węzły krusząco – sortujące (stacjonarny i przewoźny),dwa węzły granulujące i dwa modułowe węzły mieszające (instalowane według potrzeb).

TRAKT Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową i handlową w zakresie licencjonowanego transportu samochodowego, obsługi placów składowych, obsługi sprzętem ciężkim zwałów węgla, gospodarki odpadami, rekultywacji terenów przemysłowych oraz produkcji i sprzedaży kruszyw.

Ponadto prowadzona jest działalność w zakresie gospodarki kamieniem i rekultywacji wspólnie ze spółką HALDEX S.A.

Kompanijne Zakłady Remontowe "REMASZ" Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową w sektorze górniczym. Usługi wykonywane przez Spółkę, to przede wszystkim remonty maszyn i urządzeń górniczych oraz obsługa warsztatów mechanicznych, placów składowych, lampowni, itp. Istotnym elementem działalności gospodarczej Spółki są także usługi w zakresie wykonawstwa elementów do obudów zmechanizowanych.

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie specjalistycznych robót górniczych. Spośród dodatkowych rodzajów działalności, Spółka realizuje zadania z zakresu wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz pozaszkolnych form edukacji.

Grupa KOK sp. z o.o. prowadzi swoją działalność usługową w następujących obszarach: ochrony fizycznej, projektowania systemów alarmowych i wizyjnych, montażu, serwisu i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych, usług utrzymania czystości, ochrony przeciwpożarowej oraz demontażu maszyn i urządzeń.

Do Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. należą spółki zależne: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. oraz Kopalnie Rudzkie Sp. z o.o.

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o. prowadzi działalność wydawniczą następujących czasopism: tygodnik Trybuna Górnicza, miesięcznik Wiadomości Górnicze, a także kwartalników Karbo oraz Budownictwo Górnicze i Tunelowe. Ponadto prowadzi portale gospodarcze: nettg.pl oraz ogrzewanieweglowe.pl.