logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01

  • NIP: 9542779935
  • REGON: 367796977
  • KRS: 0000684374

Biuro Zarządu

tel. 32 757 2708

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

tel. 32 757 2712

tel. 32 757 2717

Biuro Księgowości i Kontrolingu

tel. 32 757 2714

Biuro Organizacji i Restrukturyzacji

tel. 32 757 2713

Dyrektor Finansowy

tel. 32 757 2716