logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01


Witamy na stronach Holding KW sp. z o.o.Spółka powołana została do zarządzania portfelem aktywów będących własnością Skarbu Państwa w postaci akcji i udziałów w Spółkach Grupy Kapitałowej Holding KW sp. z o.o.
Głównym celem działalności Spółki jest optymalizacja funkcjonowania oraz nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi. Przedmiotem działalności Holding KW sp. z o.o. jako spółki dominującej w Grupie Kapitałowej jest efektywny nadzór właścicielski spełniający funkcję integrującą w procesie zarządzania i kontroli, poprzez współdziałanie organów spółki dominującej i spółek zależnych przy podejmowaniu najważniejszych decyzji strategiczno- operacyjnych, z jednoczesnym zachowaniem ich odrębności. Najważniejsze cele w obszarze rynku usług oferowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej to dostosowanie wachlarza działalności do wymogów odbiorców o profilu specjalistycznych usług technicznych dedykowanych branży górniczej oraz stały monitoring preferencji klientów spoza branży górniczej, a także zmian zachodzących na rynku w segmentach usług turystycznych i ubezpieczeniowych.

Spółki Grupy Kapitałowej Holding KW sp. z o.o. obecnie realizują procesy obsługi przedsiębiorstw górniczych (PGG, JSW S.A. Węglokoks Kraj), w zakresie robót górniczych, zagospodarowania odpadów pogórniczych i usuwania skutków degradacji terenów przemysłowych, oferty ubezpieczeniowej, turystycznej, szkoleniowej, prac remontowych i dozorowania mienia oraz innych usług skierowanych do kontrahentów również spoza branży górniczej. Przez okres kilkunastu lat funkcjonowania  poszczególne Spółki Grupy Kapitałowej wypracowały potencjał gospodarczy umożliwiający wykonywanie usług specjalistycznych na rzecz kopalń oraz realizację zadań na pozostałym majątku nieprodukcyjnym.