logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01

  • NIP: 9542779935
  • REGON: 367796977
  • KRS: 0000684374

Biuro Zarządu

tel. 32 757 2708

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

tel. 32 757 2712

tel. 32 757 2717

Biuro Księgowości i Kontrolingu

tel. 32 757 2708

Biuro Organizacyjno – Administracyjne

tel. 32 757 2713

Biuro Zarządzania Aktywami Finansowymi

tel. 32 757 2708

Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy

tel. 32 757 2716

Dyrektor Ekonomiczny

tel. 539 209 511

Dyrektor ds. Organizacyjno – Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego

tel. 576 463 222