logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01

1.
Joanna Nitkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2.
Katarzyna Dziedzic - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3.
Agnieszka Jaroszyńska - Sekretarz Rady Nadzorczej

4.
Paweł Konieczny - Członek Rady Nadzorczej

5.
Adam Borkowski - Członek Rady Nadzorczej