logo holding kw
bip
40-039 Katowice | ul. Powstańców 30 | 32 757 27 01


W dniu 29 czerwca 2017 roku został dokonany podział Kompanii Węglowej S.A. poprzez przeniesienie całości majątku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu oraz dwóch spółek nowo zawiązanych:

  • Holding KW Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach,
  • Nieruchomości KW Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Do spółki Holding KW sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przeniesiono w wyniku podziału, w rozumieniu art. 529 §1 pkt 3 ksh, część majątku Kompanii Węglowej S.A. obejmującego m.in. akcje lub udziały w spółkach, których wspólnikiem bądź akcjonariuszem była Kompania Węglowa S.A.

Na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28.12.2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz umowy objęcia udziałów z dnia 28.12.2021 roku Holding KW sp. z o.o. nabył w drodze wniesienia aportem do Spółki wszystkie udziały spółki Katowicki Węgiel sp. z o.o. w Katowicach.

Powiązania kapitałowe HOLDING KW sp. z o.o.
prezentuje następujący schemat:

Z uwagi na prowadzoną działalność, Strukturę Grupy Kapitałowej można podzielić na cztery obszary działalności:

Działalność turystyczna:

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. jest właścicielem i operatorem sieci ośrodków, wśród których znajdują się skategoryzowane hotele, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki sanatoryjne, pensjonaty oraz stacja narciarska. Obiekty zlokalizowane są poza dużymi ośrodkami miejskimi, najczęściej w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych, część z nich posiada dobrze wyposażoną bazę zabiegowo-rekreacyjną o zróżnicowanym charakterze.

Ze względu na typ i rodzaj świadczonych usług obiekty NAT można podzielić na świadczące usługi typu wypoczynkowo-zdrowotnego oraz wypoczynkowego. Poszczególne rodzaje obiektów grupują odpowiednio nowe marki hotelowe – marka NAT Zdrowie i marka NAT Aktywnie.

Działalność ubezpieczeniowa:

GSU S.A. w swojej szerokiej ofercie produktowej posiada zarówno opiekę ubezpieczeniową pracowników, jak również majątkową dla przedsiębiorców z branży górniczej. Spółka dysponuje siecią placówek zlokalizowanych w całym kraju, jednak to w regionie śląskim ma najsilniejszą pozycję. Współpracuje z największymi firmami ubezpieczeniowymi w kraju, posiada wyłączność na wybrane produkty ubezpieczeniowe.

Działalność usługowa na rzecz górnictwa:

Ten obszar ma szczególne znaczenie dla spółek o tzw. profilu usług technicznych i obsługi powierzchni, są one z uwagi na swój zakres działalności ściśle związane z realizacją usług dla kopalń. Zakresy powadzonej działalności Spółek Grupy Kapitałowej w obszarze usługowym dla górnictwa świadczą:

Haldex S.A. zajmuje się przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów wydobywczych towarzyszących pozyskiwaniu węgla. Struktura produkcyjna oparta jest o zakłady przeróbcze zlokalizowane w Bytomiu, Zabrzu, Mysłowicach i Mikołowie. Ponadto spółka dysponuje instalacjami technologicznymi, takimi jak: dwa węzły krusząco – sortujące (stacjonarny i przewoźny), dwa węzły granulujące i dwa modułowe węzły mieszające (instalowane według potrzeb). Na skutek połączenia ze spółką Kompanijne Zakłady Remontowe REMASZ sp. z o.o. przejęła następującą działalność usługową w sektorze górniczym: remonty maszyn i urządzeń górniczych, obsługa warsztatów mechanicznych, placów składowych, lampowni, wykonywanie elementów do obudów zmechanizowanych.

TRAKT Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową i handlową w zakresie licencjonowanego transportu samochodowego, obsługi placów składowych, obsługi sprzętem ciężkim zwałów węgla, gospodarki odpadami, rekultywacji terenów przemysłowych oraz produkcji i sprzedaży kruszyw.

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie specjalistycznych robót górniczych. Spośród dodatkowych rodzajów działalności, Spółka realizuje zadania z zakresu wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz pozaszkolnych form edukacji.

Grupa KOK sp. z o.o. prowadzi swoją działalność usługową w następujących obszarach: dozorowanie oraz ochrona mienia, usługi demontażu maszyn górniczych, usługi szkoleniowe, usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych. Spółka posiada spółkę zależną Kopalnie Rudzkie Sp. z o.o. co zwiększa potencjał osobowy świadczonych usług.

Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. a wcześniej Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. prowadzi działalność wydawniczą, zajmuje się też organizacją konferencji, szkoleń i wystaw oraz public relations. Wydaje tygodnik „Trybuna Górnicza” oraz portale: netTG.pl Gospodarka i Ludzie oraz energiapress.pl.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH (EKOGROSZKI, PALIWA EKOLOGICZNE, WĘGLOWE MIESZANKI MIAŁOWE) :

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. – podstawową działalnością spółki jest produkcja kwalifikowanych paliw węglowych oraz miałowych mieszanek energetycznych. Spółka świadczy także usługi w zakresie konfekcjonowania węgla powierzonego, sortowania, przesiewania oraz dystrybucji do odbiorcy sektora komunalno-bytowego, ciepłowni lub odbiorców indywidualnych. W obszarze działania Spółki mieszczą się również innowacyjne projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.